Mikä motivoi sinua viestimään?

Keskustelin taannoin erään yrityksen myyjän kanssa. Koronan takia hän ja moni muu heidän firmansa työntekijä tekevät töitä etänä.

Keskustelimme hänen kanssaan heidän organisaationsa sisäisestä viestinnästä. Hän tuhahti hivenen turhautuneena: ”Niin, meillä sisäinen viestintä on ihan pyllystä. Se johtuu siitä, että pomomme ei pidä viestinnästä. En ole kahteen viikkoon saanut tietoa siitä, miten organisaatiollamme menee.”

Järkytyin tuttuni kertomasta. Kun juttelin muutaman muun eri yrityksissä työskentelevän kanssa, sain samankaltaisia kommentteja.

 

Aloin pohtia sisäisen viestinnän tilaa organisaatioissa. Kuva ei muodostunut kovin ruusuiseksi.

Varsinkin normaalista poikkeavat ajat vaativat aktiivista ja ajantasaista viestintää. Juuri silloin henkilöstölle pitäisi viestiä aiempaa enemmän eikä vähemmän.

Kun ajat ovat kovat, ihmisten tuntemukset ja niistä puhuminen korostuvat. Kuulumisten kysyminen kollegalta voi olla päiväsi tärkein viestintäteko.

Hio tiimistäsi timantti sisäisellä viestinnällä

Sisäinen viestintä käsitetään harmittavan usein perustiedottamiseksi. Se on virallisia sähköpostitiedotteita ja säännöllisen epäsäännöllisiä infoja. Se on usein reaktiivista ja pakon sanelemaa.

Sisäinen viestintä on paljon muutakin. Se on ajatusten ja ideoiden vaihtoa, ongelmien ratkaisua ja yhteistä kehittämistä.

Parhaimmillaan se hioo tiimit yhteen, heikoimmillaan se mahdollistaa kuppikuntien syntymisen ja väärän tiedon leviämisen.

Ennen kaikkea heikko sisäinen viestintä kuluttaa tärkeintä pääomaasi, eli aikaa.

Toimimaton sisäinen viestintä aiheuttaa epätietoisuutta ja nostaa työntekijöiden stressitasoa. Epäselvät odotukset ja tavoitteet aiheuttavat turhaa työtä ja toisaalta viivästyksiä. Tämä maksaa yritykselle silkkaa rahaa.

Huono sisäinen viestintä heikentää työmotivaatiota ja kasvattaa v-käyrää.

Suurin osa sisäisen viestinnän pullonkauloista pystyttäisiin ratkomaan suunnitelmallisuudella ja selkeillä viesteillä.

Jotta voit lähteä kehittämään sisäistä viestintääsi, ensimmäiseksi sinun täytyy miettiä omaa motivaatiotasi.

Viestitkö siksi, että se kuuluu työhösi ja on pakollista?
Vai viestitkö siksi, että haluat auttaa selkeällä viestinnällä kollegoitasi, esimiehiäsi ja johdettaviasi suoriutumaan paremmin omista töistään ja vahvistaa koko organisaation kulttuuria?

Jos vastauksesi on ensimmäinen, taidat olla jo tai ainakin olet kohta pulassa. Pakko tekee viestinnästäsi liian niukkaa ja yliolkaista, jotta se riittäisi 2020-luvun avoimessa ilmapiirissä.

Jos toinen kohta on lähempänä sinua, onneksi olkoon. Viestintä on asia, jonka voi oppia, jos motivaatio on vain kohdillaan. Sinulla on.

Ennen kuin alat kehittää omaa ja organisaatiosi viestintää, kannattaa tehdä pieni kysely viestinnästä.

 

Voit aloittaa vaikkapa seuraavilla kysymyksillä:

1. Kuinka hyvää viestintämme on asteikolla 1–10?
2. Miksi annoit kyseisen arvosanan?
3. Missä olemme viestinnällisesti mielestäsi onnistuneet?
4. Mikä viestintämme osa-alue kaipaa parantamista?
5. Millä adjektiiveilla kuvailisit viestintäämme?

 

Kun olet tehnyt kyselyn ja koonnut vastaukset, ota yhteyttä. Mietitään yhdessä, miten saisimme viestintänne entistä parempaan lentoon!

Kirjoita kommentti