Johtokeskus
Tuplataanko teidänkin
medianäkyvyytenne vuodessa?
uutiset

Mitkä näistä ominaisuuksista kuvaavat yritystäsi?

 • Haluamme kasvaa.
 • Haluamme olla alan muutosvoima ja ajatusjohtaja.
 • Uskallamme sanoa, ottaa kantaa ja tuoda uusia ajatuksia.
 • Haluamme näkyä mediassa jatkuvasti.

Jos vastasit yhdenkin kohdalla kyllä, kannattaa jatkaa lukemista.

Maine kasvaa jatkuvalla näkyvyydellä

 

Mitä tunnetumpi yritys, sitä enemmän asiakkaita, myyntiä, yhteistyökumppaneita, sijoittajia, potentiaalisia työntekijöitä jopa ostajaehdokkaita. Tunnettuutta voi ostaa markkinoinnilla, mutta vielä tehokkaampaa on päästä jutun aiheeksi lehtiin, radioon, televisioon, blogeihin.

Median voima piilee uskottavuudessa, jota lainaamalla mikä tahansa yritys voi nousta oman alansa tai alueensa kärkihevoseksi. Sellainen ei kuitenkaan tapahdu kertalaakista.

Yksi juttu isossa mediassa voi tuoda yritykselle paljonkin hyvää sekä heti että hieman myöhemmin. Tiedämme tämän kokemuksesta, sillä olemme auttaneet kymmeniä asiakkaitamme saamaan mediahuomiota myös yksittäisten kampanjoiden kautta.Yritys, joka haluaa tosissaan alan vaikuttajaksi, tarvitsee kuitenkin jatkuvaa medianäkyvyyttä. Jatkuva medianäkyvyys saavutetaan vain jatkuvalla mediatyöllä.

ylös
Trophy

Tiedämme miten mediaan pääsee ja kerromme sen teille

Tiimistämme löytyy vuosien ja taas vuosien kokemus toimittajan työstä, mutta mikä tärkeämpää, uutispäällikön ja päätoimittajan tehtävistä. Etenkin kaksi jälkimmäistä ovat ne tärkeimmät portinvartijat, jotka päättävät mitä julkaistaan ja mitä ei.

Siksi me tiedämme millaiset tiedotteet, jutut, kommentit ja muut sisällöt menevät mediassa läpi ja etenkin miten se käytännössä tapahtuu. Tiedämme myös, miten yrityksesi saadaan mediaan tasaisen varmasti pitkin vuotta.

Tämän kaiken tiedon ja osaamisen pohjalta olemme kehittäneet systeemin, joka toimii takuuvarmasti. Aivan kuten paperitehtaan prosessi tuottaa selluloosasta pakkauskartonkia, meidän prosessimme tuottaa yrityksellesi medianäkyvyyttä jatkuvana virtana.

Tämän prosessin nimi on Viestintävahvistimen Johtokeskus™.

Johtajan, viestintävastaavan ja tiimin tuki

Johtokeskus™ on valtava apu johtajalle tai viestinnän ja markkinoinnin tekijälle. Kukaan ei pysty hallitsemaan kaikkia kanavia ja medioita, joita tulee sitä paitsi jatkuvasti lisää.

Johtokeskus™ tuo viestintätyöhön muskeleita, hoksottimia ja älynystyröitä, jotka auttavat teitä saamaan aikaan todellisia tuloksia.

Me seuraamme, analysoimme, raportoimme, ehdotamme toimia, sparraamme ja toimimme pallotteluseinänä kaikessa viestintätekemisessä. Ja jos sattuu iskemään hätä, olemme yhden puhelinsoiton tai WhatsApp-viestin päässä.

Mihin haluatte päästä vuodessa?

Johtokeskuksen, eli jatkuvan mediatyön perusta löytyy tavoitteista. Millaista huomiota haluatte, mitä haluatte näkyvyydellä saavuttaa ja paljonko olette valmiita siihen satsaamaan.

Sen päälle rakennamme suunnitelman ja tavoitteet vuoden mittaiselle jaksolle. Siis konkreettisin numeroin montako juttua, paljonko silmäpareja ja kuinka usein halutaan tavoittaa.

Suunnitelman ja tavoitteiden jatkuva seuranta varmistaa, että viestinne pysyy samanlaisena tilanteesta toiseen ja että näkyvyyttä tavoitellaan oikeilla tavoilla ja oikeissa kanavissa.

bullseye

Haetaan ja löydetään iskun paikkoja

Jatkuvan medianäkyvyyden ytimessä on herkeämätön seuranta. Täytyy tietää, mistä puhutaan ja missä puhutaan. Yksittäisillä tiedotteilla pystytään toisinaan luomaan puheenaiheita, mutta nopeimmin mediatilaa saa tarttumalla ajankohtaisuuksiin. Siis osallistumalla keskusteluun.

Media ei lepää enää koskaan. Sisältöä tuotetaan hervottomat määrät joka päivä. Jos seuranta on tauolla viikon, kuukauden tai jopa pidempään, menetetään monta tilaisuutta hypätä mukaan keskusteluun.

Kun tiedämme mihin asioihin haluatte keskittyä ja mitkä teemat haluatte yhdistää brändiinne, me pystymme kaivamaan iskun paikat esiin. Teemme sen vuosien mediakokemuksen ja ammattilaistason seurantatyökalujen avulla.

Jatkuvan seurannan myötä myös orastavat kriisit huomataan hyvissä ajoin. Silloin ne pystytään luultavasti pitämään aisoissa nopealla reagoinnilla ja vältetään isot negatiiviset otsikot.

Kun nähdään mihin kannattaa iskeä, jää jäljelle enää parhaan työkalun valinta – otetaanko vasara, kirves, hakku vai kenties moukari. Johtokeskus™ auttaa luonnollisesti siinäkin.

analyysitaustalla

Tarjoamme dataa, koska se on tärkeää niin teille, meille kuin medialle

Yleisön koko ei missään tapauksessa ratkaise kaikkea. Oleellista on saavuttaa teidän kannaltanne juuri oikeat ihmiset. Silti mittaamme huolellisesti kaikkea yrityksesi näkyvyyteen liittyvää niin omissa kanavissa – siis somessa, blogissa, YouTubessa – kuin tiedotusvälineissä.

Toimitukset kaikkialla maailmassa seuraavat tarkasti dataa ja siksi myös meidän täytyy olla hereillä. Yleisömäärät ovatkin keskeisessä osassa säännöllistä raporttia, jonka saat Johtokeskuksesta.

Toki täytyy muistaa myös se, että data alkaa kertoa totuuksia vasta ajan mittaan. Yhden viikon numeroilla ei tee mitään, kokonaisen vuoden luvut ovat kultaakin arvokkaammat.

Näin Johtokeskus™ etenee ja toimii

1.

Työ alkaa tietenkin paikannuksella

Siis missä yrityksenne on nyt medianäkvyyden suhteen.

2.

Seuraavaksi määritellään minne halutaan päästä

Lupauksemme on tuplata medianäkyvyytenne vuodessa, mutta rehellisyyden nimissä haluamme enemmän.

Listaamme siis yhdessä tavoitteet sille, kuinka paljon erilaisia mediaosumia tavoitellaan ja mihin medioihin erityisesti tähdätään.

Tässä yhteydessä kaivamme myös heti esiin iskunpaikkoja. Siis millä teemoilla ja aiheilla teillä olisi parhaat mahdollisuudet saavuttaa näkyvyyttä.

Tavoitteiden asettamisessa huomioimme nykytilanteen lisäksi käytettävissä olevat resurssit. Suomeksi sanottuna siis budjettinne sisällön tuottamiseen.

Tässä yhteydessä teemme myös kattavan avainsanatutkimuksen ja listaamme seurattavat asiasanat sekä yritykset ja muut tahot.

Kahden ensimmäisen vaiheen läpikäyntiin varataan aikaa 3–4 viikkoa.

3.

Mahdollisimman pian käynnistämme Johtokeskuksen ytimen: mediaseurannan

Yleensä seuranta pystytään aloittamaan jo viikon kuluessa yhteistyön aloittamisesta.

Käytämme alan laadukkaimpia työkaluja, jotta mikään tilaisuus ei valuisi läpi sormien.

Seuraamme myös omia kanavianne, siis nettisivujanne ja sosiaalisen median kanavianne. Ihan vain omaksi parhaaksenne.

4.

Raportoimme kerran viikossa, joka toinen viikko tai kerran kuukaudessa

Toimitamme teille yksityiskohtaisen raportin mediaseurannan tuloksista valitsemanne palvelutason aikataulun mukaisesti. Lisäksi käymme yhdessä raportin asiat läpi sinun tai valitsemasi henkilöiden kanssa 20 minuutin verkkopalaverissa.

Raportista selviää:

 • Omien toimien tulokset
 • Tilanne suhteessa tavoitteisiin
 • Mistä alalla nyt puhutaan
 • Kolme konkreettista sisältöehdotusta ja arvioi niiden hyödyllisyydestä tavoitteisiin nähden. Arvioimme myös kiireellisyyden, eli miten nopeasti tilaisuuteen pitäisi tarttua
 • Pinnan alla kuplivat asiat, jotka olisi syytä huomioida viestinnässä
 • Varoitus, jos on ilmennyt jotakin akuuttia, johon pitäisi reagoida nopeasti
 • Mahdolliset ehdotukset seurannan päivittämiseksi

5.

Tarkistetaan suunta ja tavoitteet neljännesvuosittain

Kolmen kuukauden välein sovimme palaverin, jossa tarkistamme suunnan ja vauhdin sekä sen, onko suuntaa tarpeen päivittää.

6.

Tuotamme tarpeelliset sisällöt erillisellä laskutuksella

Aina, kun päätämme yhdessä mihin saumaan tartutaan, tuotamme sisällöt ja jakelemme ne sovitusti. Nämä toimenpiteet laskutamme erikseen. Johtokeskus™-asiakkaana sisällöntuotanto on teille huomattavasti edullisempaa kuin mitä laskutamme muilta asiakkailtamme. Halutessanne voitte toteuttaa sisällöt myös itse.

Tämä palvelu ei sisällä käytännön toteutuksia, koska etukäteen ei kannata hirttäytyä minkäänlaiseen julkaisuaikatauluun. Teidän ei kannata maksaa turhasta sisällöstä emmekä me halua sellaista tuottaa.

Sen sijaan, kun sauma tulee, silloin täytyy pystyä iskemään kunnolla kiinni. Säästetään siksi pelimerkit mieluummin niihin tilanteisiin.

7.

Ollaan yhteydessä HETI, kun pitää

Koko palvelukauden ajan käytössämme on ”punainen puhelin”. Jos siis ilmenee jokin akuutti asia, johon täytyy reagoida heti, soitamme saman tien.

Puhelin toimii tietenkin myös toiseen suuntana. Sinä voit soittaa aina, kun jotakin kiireellistä ilmenee.

8.

Olemme käytettävissä myös kiireettömämmin

Aina, kun teillä tulee firman sisällä idea aiheesta, jota voitaisiin mediaan tarjota, käydään asia läpi yhdessä. Meillä on vankka kokemus siitä, millaisia aiheita ja millaisella kulmalla toimittajille kannattaa tarjota.

Toimimme myös pallotteluseinänä kaikelle viestinnän mietinnöille.

Kenelle Johtokeskus™ sopii ja ei sovi?

Jokainen yritys haluaa ”palstatilaa” mahdollisimman paljon ja jatkuvasti. Ihan kaikille tämä palvelumme ei kuitenkaan sovellu.

Täydellinen ratkaisu tämä on yritykselle, joka:

 • Haluaa kasvaa ja joka haluaa olla muutosvoima omalla alallaan.
 • Uskaltaa linjata ja sanoa ääneen huomiotakin herättäviä asioita.
 • On valmis tekemään nopeasti päätöksiä mediatoimien suhteen.
 • On valmis satsaamaan vähintäänkin kohtuullisesti medianäkyvyyden saavuttamiseen.
 • Haluaa toimia avoimesti ja läpinäkyvästi, siis puhua totta niin medialle kuin asiakkaille.

Palveluamme ei kannata harkita, jos

 • Haluatte pelata mahdollisimman varman päälle median kanssa.
 • Haluatte säilyttää alanne status quon.
 • Ette halua kasvaa.
 • Päätöksentekonne on hidasta ja jokainen mediatoimi vaatii useamman henkilön hyväksynnän.
 • Ette ole valmiita satsaamaan rahaa medianäkyvyyteen.
 • Haluatte kaunistella toimintaanne suuren yleisön suuntaan.
uutinen

Puolet per kuukausi, loput tuloksista

Seuranta ja iskun paikkojen hakeminen on kohtalaisen aikaa vievää puuhaa ja erityisesti se vaatii osaamista. Olemme kuitenkin niin varmoja prosessimme tehosta, että sidomme puolet hinnasta tuloksiin.

Johtokeskus™-projekti on aina lähtökohtaisesti vuoden mittainen projekti ja lupaamme tuplata medianäkyvyytenne sen aikana. Työn edetessä veloitamme puolet palvelun hinnasta kuukausimaksuina. Jos yhdessä asettamamme tavoite täyttyy, laskutamme toisen puolikkaan. Jos tulosta ei tule, ei tule myöskään lisälaskua.

Voit valita kolmesta eri tasosta omaan tilanteeseesi parhaiten sopivan. Ero löytyy seurannan ja raportoinnin tiiviydestä. Kevyimmässä paketissa saat raportin kerran kuukaudessa. Järeimmässä pidämme sinut ajan tasalla joka viikko.

Paketti


Rivakka


Reipas


Rento


Perushinta

 

3340 €/kk2340 €/kk1940 €/kk
Sinä maksat

 

1670 €/kk1170 €/kk970 €/kk
Jos näkyvyyden vuositavoite toteutuu

 

20 040 €14 040 €11 640 €

Jos haluatte nousta oman alanne muutosvoimaksi ja ajatusjohtajayritykseksi, tarvitsette jatkuvaa medianäkyvyyttä. Viestintävahvistimen Johtokeskus™ tarjoaa parhaan väylän sen saavuttamiseksi.

Ota yhteyttä sähköpostilla tai puhelimitse tai varaa aika kalenteristani. Sovitaan alkupalaveri ja päätetään yhdessä kuinka paljon näkyvyyttä lähdetään hakemaan teille.