Läpilyönti kokemuksia: Gofore

 

Gofore herätti yhteiskunnallista keskustelua Viestintävahvistimen avulla

 

Eettistä ja yhdenvertaista digitaalista yhteiskuntaa rakentava Gofore sai viestinsä läpi halutuissa medioissa nopeasti ja ketterästi.

Teknologiayritys Gofore oli asettanut tavoitteekseen osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun sotealan tulevaisuudesta. Yhtiö näki soteuudistuksen olevan vuosisadan mahdollisuus rakentaa jotain aivan uutta digitalisaation ja tiedolla johtamisen avulla.

Vuoden 2022 alussa olevat aluevaalit tekivät aiheesta herkän: Kyseessä oli halu herätellä yleistä keskustelua sotealan tulevaisuudesta, ottamatta kantaa poliittiseen päätöksentekoon. Tavoitteena oli saada mielipidekirjoituksia läpi halutuissa medioissa ja hyödyntää niitä myös omassa sidosryhmä- ja asiakasviestinnässä.

Gofore on käyttänyt vuosien saatossa viestinnässä apunaan viestintätoimistoja ja alan ammattilaisia. Viestintävahvistin valikoitui tähän PR-kampanjaan Jarkko Ambrusinin media- ja päätoimittajataustan takia.

Myös tarjotun palvelun taso erosi monesta muusta alan toimijasta.

Viestintävahvistimen ketterä ja välitön tapa toimia tuli esille jo tarjousvaiheessa. Jarkko ymmärsi heti kokonaiskuvan. Yhteydenpito hoitui ilman välikäsiä nopeasti ja tarvittaessa jopa tekstareilla. Tämä oli meille suuri etu, Goforen viestinnän strategi Anne Sivula kertoo.

”Jarkko väänsi tekstejä ja näkökulmia tunteihin katsomatta”

Mediakampanjaa alettiin rakentaa yhdessä pohtimalla näkökulmia ja konkreettisia esimerkkejä valituista teemoista. Pohdinnan jälkeen päädyttiin kirjoitusten versiointiin: toinen mielipidekirjoitus tehtiin valtakunnan näkökulmasta, toiseen mietittiin kohdennetusti hyvinvointialuetta koskettava näkökulma.

Kirjoituksissa hyödynnettiin sekä Goforen kokemuksia että Itä-Suomen yliopiston terveyshallintotieteen professorin Harri Laihosen näkemyksiä.

Viestintävahvistin teki keskustelujen perusteella suunnitelman, ehdotti kohdemediat, haastatteli asiantuntijat ja kirjoitti mielipidekirjoitukset haastattelujen perusteella.

- Pääsimme pitkälle jo ensimmäisissä versioissa. Niihin oli jo hyvin paljon sanoitettu valmiiksi sitä, mitä ajoimme takaa ja rakenne oli selkeä.

Tekstit valmistuivat kommenttikierrosten jälkeen ja niitä tarjottiin medioille. Valtakunnallinen mielipidekirjoitus julkaistiin Talouselämässä ja hyvinvointialueelle kohdennettu teksti Aamulehdessä. Nämä olivat projektille alun perin asetetut päämediat.

Onnistuminen johtui pitkälle siitä, että Jarkko jaksoi vääntää näkökulmia ja tekstejä kanssamme tunteihin katsomatta ja joustavasti. Prosessi meni koko ajan eteenpäin.

Koko kampanja toteutettiin alusta loppuun noin kuukauden aikana. Ensimmäiset keskustelut aiheista käytiin joulukuussa 2021 ja kirjoitukset julkaistiin medioissa loppiaisen jälkeen 2022. Projekti eteni myös joulun välipäivinä ilman keskeytyksiä.

- Editointivaihe oli tosi sujuva ja yhteydet hoituivat nopeasti. Tämä meni, niin kuin olin ajatellutkin ja väkemme antoi hyvää palautetta kampanjasta.

Kokonaisuuden hallinta säästää asiakkaan aikaa

Anne Sivula kiittelee Viestintävahvistimen palvelua ketteräksi, ammattimaiseksi ja erittäin yhteistyökykyiseksi. Projekti oli kitkaton ja sillä saavutettiin halutut tulokset. Gofore on pystynyt hyödyntämään tuotettuja tekstejä myös sidosryhmä- ja markkinointiviestinnässään.

Jarkon journalistitausta näkyi siinä, että hän hahmotti kokonaisuuden nopeasti, poimi haastatteluista oleellisimmat asiat ja osasi kertoa konkreettisesti myös meille, millä näkökulmilla mediaa kannattaa lähestyä. Hänellä on myös erittäin hyvät mediasuhteet.

Viestintävahvistimen palvelut sopivat Sivulan mielestä parhaiten yrityksille, jotka haluavat ulkopuolisen ammattilaisen pitämään projektin kaikki langat käsissään.

- Kokonaisuuden hallinta on selkeä Viestintävahvistimen etu. Meillä olisi mennyt paljon aikaa, jos olisimme hoitaneet yhteydet haastateltaviin ja toimituksiin itse ja luoneet mediasuhteita. Nämä kaikki kuuluivat Jarkon palveluun ja tuloksia tuli nopeasti. Projekti oli meille asiakkaana erittäin helppo.

Mitä tehtiin:

  • Mediakampanjan suunnittelu.
  • Näkökulman valinta ja viilaaminen.
  • Haastateltavien ja sopivien esimerkkien etsintä.
  • Haastattelujen sopiminen.
  • Tekstien kirjoittaminen ja versiointi.
  • Editointi kommenttien perusteella.
  • Medioiden kontaktointi.
  • Läpimenojen seuranta.

Julkaistut kirjoitukset:

Talouselämä:
Tebatti: Miksemme rakentaisi sotealan Netflixiä?

Aamulehti
Tekoälystä apua sote-alalle – eri rekistereistä tekoälyn avulla koottu data antaisi päättäjille uusia työkaluja palveluiden kehittämiseksi

Katso lisää miten läpilyönti toimii!