Läpilyönti kokemuksia: Allies

Koodareita Suomeen tuova ohjelmistotalojen kasvualusta Allies sai sanomansa läpi sekä mediaan että sidosryhmille: ”Yllätyimme, miten paljon asiakkaamme hyötyvät palveluistamme.”

 

Viestintävahvistimen toteuttama PR-kampanja toi Alliesille valtakunnallista näkyvyyttä.

Asiakaslupauksen päivittäminen ja asiakastarinat toivat vahvan lisän Alliesin markkinointistrategiaan ja kirkastivat Alliesin asiakaslähtöistä viestintää. Ne keräsivät kiitosta myös yrityksen omistajilta.

Senior-tasoisia ohjelmistokehittäjiä suomalaisille ohjelmistotaloille välittävä kasvualusta Allies oli vuoden 2021 alkupuolella visaisen pulman äärellä.

Allies kasvoi ja asiakkailta tullut palaute oli hyvää. Palveluiden hyötyjä ei kuitenkaan oltu viestitty riittävän selkeästi ulos päin kaikille sidosryhmille.

Myös asiakkaiden Alliesin palveluista kokema todellinen arvo kaipasi vielä tarkentamista.

image

Päivittäin asiakkaiden kanssa työskennellessämme emme aina keskustele syvällisemmin palveluidemme merkityksestä asiakkaillemme, Alliesin toimitusjohtaja Priit Pavelson

Alliesilla oli myös tarve PR-kampanjalle. Kasvuyrityksen alkutaipaleesta oli ollut joitakin juttuja suomalaisessa mediassa. Nyt tarve oli kuitenkin vahvistaa Alliesin brändiä asiantuntijana.

Alliesin ja Viestintävahvistimen yhteistyö alkoi arvolupauksen kirkastamisella ja kolmen avainasiakkaan asiakastarinan laatimisella.

Sen lisäksi päätettiiin tehdä PR-kampanja, jonka tavoitteena oli vahvistaa Alliesin asiantuntijuutta koodarialan erityisosaajien työvoimapulaa ratkaisevana yrityksenä.

 

Aluksi pitää tutustua, jotta saadaan tuloksia

Projekti alkoi tavoitteiden asettamisella ja aikatauluttamisella. Aluksi tutustuminen puolin ja toisin otti oman aikansa.

Näin käy aina, kun ulkopuolinen apuri otetaan mukaan. Mutta kun projekti lähti liikkeelle, asiat sujuivat erittäin kitkattomasti, Priit Pavelson kiiittelee.

Arvolupauksen kirkastaminen, siitä kerätty palaute ja avainasiakkaiden tarinat yllättivät Alliesin ihmiset myönteisesti.

Jarkko tarttui puhelimeen, teki asiakkaistamme syvähaastattelut ja kirjoitti asiakastarinat, jotka yllättivät myös omistajamme. Emme olleet täysin ymmärtäneet, miten paljon palvelumme parantavat ja helpottavat asiakkaidemme liiketoimintaa.

PR-kampanja onnistui Alliesin toiveiden mukaisesti. Alliesin toteuttama tutkimus ohjelmistokehittäjien markkinasta Suomessa meni läpi IT-alan medioissa ja Kauppalehdessä.

Viestintävahvistin ja Allies kiteyttivät tutkimuksen kärkiä ja näkökulmia yhdessä, jonka jälkeen Jarkko Ambrusin kontaktoi valitut mediat.

Tällainen kampanja on erittäin vaikea toteuttaa, jos tekijällä ei ole oikeita kontakteja ja hän ei tiedä, mitä tekee. Jarkolta nämä löytyvät ja saimme tutkimuksemme läpi mediassa muutamassa päivässä.

 

”Jarkko ei pelkää tehdä kovasti töitä”

Alliesin toimitusjohtajan Priit Pavelsonin mielestä Viestintävahvistimen palvelut sopivat erityisen hyvin IT-alan yritykselle, jonka asiakkaina ovat toiset yritykset.

Jarkolla oli todella tärkeä tehtävä viestiä Alliesin toiminnasta ja arvolupauksesta yrityksemme ulkopuolelle. Hän teki sen niin kuin pitikin. Saimme kolme todella hyvää asiakastarinaa ja onnistuneen mediakampanjan. Todennäköisesti jatkamme yhteistyötä tulevaisuudessakin.

Pavelson kuvaa Viestintävahvistimen yrittäjän Jarkko Ambrusinin tapaa työskennellä selkeäksi, tehokkaaksi ja konstailemattomaksi.

Jarkko ei pelkää tehdä kovasti töitä palvelun eteen.

 

Alliesille tuotetut palvelut:

  • Arvolupauksen kirkastaminen, kommunikointi avainasiakkaille ja palautteen kerääminen heiltä.
  • Kolmen referenssin suunnittelu, haastattelu ja kirjoittaminen.
  • Mediakampanjan suunnittelu, sisällöntuotanto ja medioiden kontaktointi.

Katso lisää miten LÄPILYÖNTI™ toimii!